Ιερατικά Πέτρου Ι. Κολιώνη - ΦΟΡΕΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΧΤΡΑ - ΦΟΡΕΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ